Venus van Lespugue

La Vénus de Lespugue …. In mijn werkkamer staat een replica van haar, Picasso had er zelfs twee! Veel van zijn kunstwerken zijn geïnspireerd door ‘la petite statuete’ al wordt daar doorgaans weinig aandacht aan besteed. In 1964 schreef Brassai:  l’un conforme à...

Wat is Venuskunst?

Venuskunst is sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte.  De term Venuskunst berust op een misverstand, zoals vaker voorkomt in de kunstgeschiedenis. In het midden van de 18e eeuw was de gedachte ontstaan dat de...